Særlig køreundervisning

Særlig køreundervisning

Har du mistet dit kørekort inden du har haft det i 3 år, skal du have særlig køreundervisning.

Særlig køreundervisning består i:

8 teorilektioner i afsnit 4, 6, 7 og 8

8 kørelektioner

Til særlig køreundervisning bruges en særlig lektionsplan. Alle lektioner skal være gennemført inden teoriprøven. Undervisningen skal mindst strække sig over 8 dage.

Man følger typisk et hold, da der ikke oprettes specielle hold til særlig køreundervisning.

For pris se fanen priser

 
 
 
 
 .