Kontrolspørgsmål bil

Bilens Teknik

Her har i så svarene på alle de spørgsmål der kan komme til jeres køreprøve.

Der vil komme tre spørgsmål inden prøven starter , så få dem lært udenad vil være en god ide.

 

MOTOR OG UDSTØDNING:

 • Motoren skal være ren (ikke sølet til af olie) og tæt, (må ikke lække olie eller brændstof)

 • Udstødningen skal sidde fast med bøjler og stropper samt være tæt

 • Udstødningen skal være forsynet med lyddæmper.

DÆK:

 • Dæk og hjulfælge skal være ubeskadigede.

 • Skal have mindst 1,6 mm dybde i hovedmønstret over hele dækket.

 • Skal være af samme type på alle fire hjul ( f.eks. sommerdæk / vinterdæk )

 • Skal være pumpet op til korrekt dæktryk ( kan ses i bilens instruktionsbog )

 • Pigdæk må anvendes fra 1. november – 15. april.

STØDDÆMPERE:

 • Kontrolleres ved at trykke kraftigt over bilens støddæmper.

 • Bilen skal herefter straks gå i ro.

 • Dette gør du ved alle 4 støddæmper.

STYREAPPARAT:

 • Styreapparatet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt.

 • Styreapparatet skal være selvoprettende uden mislyde.

Ratslør:

 • Ratslør er det stykke rattet kan drejes uden at hjulene følger med.

 • Biler med tandstangstyring må ikke have ratslør ( alle nye biler )

 • Væskestanden i servovæske beholderen skal stå mellem Min. & Max.

Kontrol af ratslør:

Start motoren , stil hjulene i ligeudstilling. Rul vinduet ned og gå ud af bilen. Drej på rattet og se efter om hjulet følger rattets bevægelse.

BREMSER:

Driftsbremse : ( Fodbremse )

 • Skal være et 2 kreds hydraulisk bremsesystem ( virker med væsketryk )

 • Hvis den ene kreds svigter, virker den anden som nødbremse

 • Hvis den ene kreds svigter skal bilen slæbes væk, man må ikke køre med defekte bremser

 • Skal virke på alle 4 hjul

 • Skal kunne bremse bilen hurtigt, sikkert og virksomt ved alle hastigheder og belastninger.

Parkeringsbremsen: ( Håndbremsen )

 • Skal være mekanisk og virke på mindst 2 hjul.

 • Skal kunne holde bilen på en 18 % hældning og blive stående i fastspændt tilstand.

Kontrol af driftsbremsen: ( Fodbremsen )

 • Bremsepedalen skal have en skridsikker overflade.

 • Bremsepedalen skal sidde fast.

 • Bremsepedalen må højst kunne trædes halvvejs ned mod bunden.

 • Bremsepedalen må ikke synke ved konstant tryk.

 • Bremsepedalen skal have 1 cm frigang.

Kontrol af vakuumforstærkeren:

( Den bliver også kaldt for en bremseforstærker )

 • Pump bremsepedalen 4 til 5 gange med slukket motor

 • Hold derefter pedalen nedtrådt.

 • Start motoren

 • Hvis pedalen nu synker lidt så er det tegn på at vakuumforstærkeren virker

Lygter:

 • Lygter foran på bilen skal have farven hvidt / gulligt , have ens farve og styrke

Positionslygter:

 • Antal : 2 Stk.

 • Skal kunne ses fra min. 300 meter afstand.

 • Må ikke virke blændende.

Nærlyslygter:

 • Antal : 2 stk.

 • Skal oplyse vejen min. 30 meter frem.

 • Må ikke blænde.

 • Skal være asymmetrisk til højre.

 • Lyskeglen skal have et fald på 1 %. ( svarende til et fald på 1 cm pr. meter )

Kontroller at lysgrænsen falder 1% :

 • Kan kontrolleres ved at man stiller sig helt hen til lygten sætter en finger på over kant.

 • Så træder man et skrit tilbage og lysgrænsen burde være faldet.

 •  

Fjernlyslygter:

 • Antal : 2 stk.

 • Skal oplyse vejen min. 100 meter frem ,

 • Må godt virke blændende

 • Skal have en kontrol lampe i instrumentpanelet.

Baglygter:

 • Antal : 2 stk.

 • Farve : Skal lyse Rødt

 • Skal kunne ses fra mindst 300 meters afstand.

 • Må ikke virke blændende.

Stoplygter:

 • Antal : 3 stk.

 • Farve : Skal lyse rødt.

 • Skal lyse væsentligt kraftigere end baglygterne ( Ca. 3,5 gange så kraftigt )

 • Må ikke virke blændende.

Reflekser:

 • Antal : 2 stk.

 • Farve : Skal være røde

 • Må ikke være trekantede.

Nummerpladelygter:

 • Antal : Mindst 1 stk, hvis der er flere skal de alle virke.

 • Farve : Skal lyse hvidt

 • Nummerpladen skal kunne aflæses fra mindst 20 meters afstand.

Blinklygter:

 • Antal : 6 stk.

 • Farve : Skal lyse gult / orange

 • Skal kunne ses i kraftigt sollys.

 • Skal blinke 60 – 120 gange i minuttet.

Horn:

 • Hornet skal have en klar og konstant tone