Forretningsbetingelser

Personbil:

Betalingen opdeles i to rater første rate betales ved start, der udleveres en faktura første gang. Anden rate udleveres faktura ca. tredie uge.

Generhverv:

Betaling skal ske inden undervisning enten i teori eller kørsel.

B/E stor trailer:

Betaling ved første undervisningsaften

Bliver betalingen ikke overholdt stoppes/pauses elevens forløb. Se pauseregler længere nede.

Betalingsinfo:

Betaling på konto Reg. 8210 konto 0003349187. Betaling bedes påført navn.

Alt skal være afregnet inden teoriprøve, ekstra lektioner skal være afregnet inden køreprøven.

Ved skift af køreskole eller stop afregnes efter timesatser, se priser (fuld pris) på siden priser

Ved for sent betalt faktura pålægges 100 kr. i rykkergebyr.

Der sendes rykker to gange og derefter sendes sagen til inkasso.

Pakkepriserne er uden prøvegebyr til staten, lægeerklæring, foto til kørekortet, førstehjælp og leje af bil til køreprøven.

Lovpakken er den ifølge loven minimumkravet til undervisning eleven skal have, der ud over kan der komme evt. ekstra kørelektioner som afregnes udover. For mere information om lovpakke og regler kan findes på www.politi.dk eller www.retsinformation.dk

Korrespondance foregår på sms, så det er elevens pligt at oplyse nyt telefonnummer og ved fejl på nummer. Ved udeblivelse af svar i mere end 2 timer, gives den foreslåede tid til anden elev og man kan ikke forvente ny tid inden teori og må forvente at følge næste hold.

Teori og køreprøve:

Teori  og køreprøve bestilles når eleven er klar. 

Til teoriprøven skal eleven selv sørge for at hente sine papirer  som skal medbringes til teoriprøven i køreskolens åbningstid. Disse papirer skal leveres tilbage til køreskolen hurtigst muligt efter teoriprøven om den er bestået eller ikke enten i åbningstiden eller i køreskolens postkasse.
Det er elevens ansvar, når papirene er i elevens varetægt, at holde styr på at pausereglerne ikke overskrides.

Eleven skal følge undervisningen på det hold hvor man er tilmeldt. Eleven må ikke have mere end 4 lektioners fravær i teori ifølge gældende regler.

Hvis man har fravær i teori kan man tilkøbe ekstra undervisning eller følge næste hold hvis der er plads. 

Fravær i kørsel må man påregne at følge næste hold.

Ansøgere der har været fraværende i køreuddannelsesperioden i mere end 3 måneder, skal påbegynde køreunderundervsningen på ny. Dette medfører ny betaling af lovpakke

Ved køreuddannelse forstås den periode hvor ansøgeren er under køreuddannelse. I køreuddannelsen indgår teoriundervisning, køreundervisning, teoriprøve og praktisk prøve. Teori og køreprøve er ikke en del af undervisningen.

Skader eleven laver under køreprøven, erstattes af eleven, da eleven er fører af bilen, med betaling af selvrisikoen som er på gældende forsikring for skolevognen.

 
 

Afbud til teori og køretider:

Afbud til teoriundervisning skal ske senest samme dag som undervisningen foregår.

Afbud til køretime senest dagen før kl. 12.00
Afbud ved sygdom senest inden kl. 8.00 samme dag
Ved for sent afmeldt køretime afregnes 500 kr. pr. kørelektion som betales inden yderligere undervisning.