Finansering

Finansiering af dit nye kørekort:

Kolding City Køreskole kan i samarbejde med SPARXPRES tilbyde en enkel og attraktiv finansiering af dit nye kørekort.

Du søger bare hjemmefra og får hurtigt besked , kommer derefter ned på køreskolen og starter, eller vi hjælper dig gerne med at ansøge.

 

Du kan enten vælge at ansøge om et rentefrit lån over 12 måneder eller et Xpres VIP lån, med mulighed for en lav månedlig ydelse.

 

For at komme i betragning til et lån skal du som minimum opfylde følgende betingelser:

  • Du skal være fyldt 18 år

  • Du skal have en indtægt før skat minimum 100.000 kr. om året

  • Du må ikke være registreret i RKI, Debitorregisteret eller andet negativregister

Er der et eller flere af disse punkter du ikke opfylder så vil du med sikkerhed få afslag på låne.

Du kan evt. lade en anden person ansøge om lånet, f.eks. dine forældre. Du skal blot huske at oplyse

vedkommende om at det er ham / hende der så hæfter for gælden. Der er ikke noget i vejen for at

betaling af de månedlige ydelser kan ske fra din bankkonto.

Det er nemt!

Udfyld ansøgningsformularen og tryk ”send ansøgning.

  1. SPARXPRES behandler din ansøgning og returnerer svaret på din ansøgning enten pr. post eller e-mail.

  2. Gældsbrevet sendes til dig, dette underskrives og returneres til SPARXPRES.

  3. Når SPARXPRES har modtaget det underskrevne gældsbrev, afregnes lånebeløbet direkte til Kolding City Køreskole.

lån oversigt 

Diverse øvrige oplysninger på omkostninger, gebyrer, renter m.v. pr. 1. februar 2015.

 

XPRES VIP lån:

• Rente pr. md. er 0,82 % svarende til en årlig variabel debitorrente på 10,30 %

• Månedsgebyr 15 kr. Oprettelsesgebyret er 5 % af lånebeløbet, min. 400 kr. max. 1.500 kr.

1 års Rentefri lån:

• Rente pr. md. er 0,00 % svarende til en årlig fast debitorrente på 0,00 %

• Månedsgebyr 25 kr. Oprettelsesgebyret er 5 % af lånebeløbet, min. 600 kr.

 

Øvrigt:

  • Tilbagebetaling sker via BS. Såfremt SPARXPRES er nødsaget til at udsende girokort opkræves et gebyr på 25 kr. pr. stk.
  • Gebyr for aftaleændring 100 kr. Gebyr for aftaleændring, som kræver udfærdigelse af nye dokumenter 400 kr.
  • Gebyr for rykkerskrivelse 100 kr.

 

Ved misligeholdelse af lånet:

Overholder låntager ikke låneaftalen, kan SPARXPRES forlange betaling for eventuelle ekstraomkostninger i forbindelse med

administration af lånet – herunder eventuelle inkassoomkostninger. Morarenter og gebyrer tillægges lånets restgæld.

Morarenten pr. md. er 0,42% svarende til en årlig variabel debitorrente på 5,16%.

Oplysninger om renteberegning, rentesatser og gebyrer fås ved henvendelse til SPARXPRES.

De anførte gebyrer kan til enhver tid ændres af SPARXPRES.

 

Fortrydelsesret og klageadgang:

 

Du har ret til at fortryde kreditaftalen indenfor 14 kalenderdage fra den dag lånet udbetales. For yderligere oplysninger om

fortrydelsesret eller muligheden for at klage henvises til SPARXPRES hjemmeside:www.sparxpres.dk

 

1 års rentefri lån med gebyr, ansøg her:

https://sparxpres.dk/ansoegning/?linkId=2df1c3af-8127-48af-9558-423b28c70a3f

 

VIP Lavrente Lån, ansøg her:

https://sparxpres.dk/ansoegning/?linkId=d0c97222-e670-434b-abd7-1138a8c02e78